Bilgeliğe Yolculuk
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar

17/07/2014 10:41:12 - 02/11/2018 10:41:12 - 3557 Okunma

LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI

Komisyon Adı

Görevlendirme

Görev Konuları

Burs Komisyonu

Bşk :Öğr.Gör.M. Erol ÇOPUR

 

 Üye :Öğr.Gör. Özcan EKEN

Üye:Yük.Ok.Sekr. Gürcan ÜZREK

 • Meslek Yüksekokulumuz öğrenci bursları ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Kredi Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz burs komisyonun belirlediği yönetmelikler çerçevesinde burs taleplerini değerlendirmek ve sonuçları Yüksekokul Yönetimine sunmak.
 • Burs çalışmaları ile ilgili öneri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul Yönetimine rapor halinde sunmak.
  (Hizmet destek birimi:MYO Öğrenci işleri)

Web ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. Özcan EKEN

Üye: Öğr.Gör. Füsun YAVUZER ASLAN

Üye:Öğr.Gör. Onur BULUT

Üye:Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR Üye:Yük.Ok.Sekr. Gürcan ÜZREK

 • Okulun web sitesinin yapısına, işleyişine ve içeriğine karar verir.
 • MYO ile ilgili önemli bilgilerin internette yayınlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu

Bşk:Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi İffet KESİMLİ

Üye: Öğr.Gör. Şerife KUZGUN

Üye: Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye:Öğr.Gör. Ersoy ENGİN

Üye:Öğr.Gör. Mehmet ARABACI

Üye:Öğr.Gör. Esra PEKİN

Üye: Öğr.Gör. Cahit TURHAN

Üye:Öğr.Gör. Rana YILMAZ

Üye:Öğr.Gör. Erkan ÖZDOĞAN

Üye:Öğr.Gör. Ayşe DURMAZ

Üye. Öğr.Gör. Neşe YILMAZ

Üye: Öğr.Gör.Özlem ŞUATAMAN

Üye:Öğr.Gör. Murat ÖZTÜRK

Üye: Öğr.Gör. Ayşegül DALGALIDERE

 • Gezi, kutlama vb. sosyal etkinliklerin programlanması.
 • Myo mezuniyet törenlerinin organizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve uygulanması.
 • Bilimsel (toplantı,seminer,konferans,panel, teknik gezi vb.)içerik ve amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi.
 • Yüksekokulumuz bahçesinin çevre düzenlemesiyle ilgili projeler üretmek ve bu projeleri teklif etmek
 • Kampus açık yeşil alanlarının oluşturulması, düzenlenmesi
 • Yapılan düzenlemelerde kullanılan çiçek, ağaç ve çalı türlerinin üretimi, açık yeşil alanların periyodik bakımı,
 • İç mekân çiçek  düzenlemeleri işleri
 • Çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik tedbirler almak
 • Geri dönüşüm projeleri üretmek, öğrencilimize ve halka duyurmak
  (Hizmet destek birimi:Yüksekokul Sekreterliği)

Sanayi İşbirliği Komisyonu

Bşk :Öğr.Gör.Özcan EKEN           

 Üyeler  :

Üye:Öğr.Gör. Yasin AKYILDIZ                                            

Üye:Öğr.Gör. Erkan ÖZDOĞAN             

 Üye: Öğr.Gör. Mehtap AĞIRGAN

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye:Öğr.Gör. Esra ÖNEM KOÇ

Üye:Öğr.Gör. Mehmet ARABACI

Üye: Öğr.Gör. Neşe YILMAZ

Üye: Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

Üye: Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye: Öğr.Gör. Hakan DUMAN

Üye: Öğr.Gör. Eren GÖRGÜLÜ

 • Yüksekokul ile endüstri ve endüstri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak ve kontrolünü yapmak okul sanayi ilişkilerini geliştirmek.
 • Başarılı öğrencilere firmalar bünyesinde kariyer imkanı sağlamak.
 • Nitelikli öğrencileri sektöre aktarmak.
 • Sektör firmaları ile Meslek Yüksekokulu bölümlerinin öğretim elemanları ve öğrencileri arasında işbirliği sağlamak.
 • Fuar,bilgi şöleni, konferans vb. etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlamak.
 • Özel sektörün kullandığı yeni teknolojilerin üniversitemiz tarafından takip edilmesini sağlamak, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 • Deneysel amaçlı uygulamaların özel sektör tarafından kullanımını sağlamak.
 • Özel sektörün okulumuzdan taleplerini tespit ederek uygulanabilir olanları Yüksekokul Yönetimine sunmak.
 • Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul Yönetimine rapor halinde sunmak

Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. Özcan EKEN

 

Üye: Öğr.Gör. Bahar ARABACI

Üye: Öğr.Gör. Onur BULUT

Üye: Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

Üye: Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye: Öğr.Gör. Özlem ŞUATAMAN

Üye: Şef Utku KIYAR

Üye: Bilg.İşl. Ayşen KOVANCI

 

 • Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci temsilcisi seçimlerini organize ederek program, bölüm ve birim öğrenci temsilcilerini tespit etmek

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR

 

Üye:Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye:Öğr.Gör. Bahar ARABACI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÇALIŞKAN

Üye:Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye:Öğr.Gör. Ferrah Nur DÜNDAR

Üye:Öğr.Gör. Esra Önem KOÇ

Üye: Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

 • Meslek Yüksekokulumuz tanıtım ve reklam planlamaları yapmak.
 • Bölümlerin ve programların tanıtımıyla ilgili kararlar vermek.Bu doğrultuda tanıtım CD'si broşür ve diğer tanıtım araçlarının
  üretimini planlar.
 • Meslek Yüksekokulumuzu tanıtım amaçlı yazılar, ilanlar yayınlatır ve bu yayınların arşivini oluşturur.
 • Okul tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerin tanıtımını yapar.
 • Okul faaliyetlerinde kullanılacak afiş,logo,ilan,tabela,antetli kağıt vs.gibi görsellik unsuru barındıran tüm doküman tutarlığını planlar ve denetler.
 • Sanatsal içerikli toplantı, seminer, konferans, panel, teknik gezi vb. amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi.
 • Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak her etkinliğin davetiyesi, duyurusu, arşivlenmesi ve gerekirse basılabilmesi konusunda ilgili komisyonlarla işbirliği yapmak.
 • Yüksekokulumuzun tanıtımı için gerektiğinde broşür, afiş, dergi, bülten, gazete ve takvim gibi materyaller hazırlamak.
 • (Hizmet destek birimi: Yüksekokul Sekreterliği)

Yemek Denetleme Komisyonu

Bşk. Öğr.Gör. Onur BULUT

Üye: Bilg.İşl. Meryem GENÇ

Üye: Öğrenci Hüseyin ERİM

 • Yüksekokulumuz Yemekhanesinde çıkan yemeklerin listeye uygunluğunu, miktarını ve hijyenini denetlemek
 • Yemekhanenin ve çalışanların temizliğini kontrol etmek
 • Yemek Firmasının yaptığı işlerin ve çalışanların şartnameye uygunluğunu denetlemek
 • Her ayın sonunda denetim raporu düzenleyerek sekreterliğe sunmak
 • Öğrencilerden ve personelden gelen şikâyetleri takip ederek tutanak altına almak

Sportif Koordinasyon Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

 

Üye:Öğr.Gör. Abdul Halim ÖZKAN

Üye:Öğr.Gör. Esra PEKİN

Üye: Öğr.Gör. Onur BULUT

 

 • Yüksekokulumuzda kurulacak her türlü spor takımı ve bireysel sporcuları organize etmek
 • Yüksekokulumuz spor takımlarının kullandığı her türlü eşya ve demirbaşa sahip çıkmak, takibini yapmak

Yayın Komisyonu

Bşk: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş.Çağatay ÇAPRAZ

 

Üye: Dr.Öğr.Üyesi İffet KESİMLİ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÇALIŞKAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜLYÜZ

Üye:Öğr.Gör. Füsun YAVUZER ASLAN

 Üye: Öğr.Gör. Özlem ŞUATAMAN

 • Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak her türlü yayın faaliyetini planlamak, kontrol etmek
 • Yayın çalışmaları ile ilgili toplantılara katılmak

 

Mezuniyet Koordinasyon Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. Özcan EKEN

 

Üye:Öğr.Gör. Eren GÖRGÜLÜ

Üye:Öğr.Gör. Erkan ÖZDOĞAN

Üye:Öğr.Gör. Bahar ARABACI

Üye. Öğr.Gör. Esra PEKİN

Üye: Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye. Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

Üye. Öğr.Gör. Bahar DOĞRAMACI YALÇIN

 • Yüksekokulumuz mezunlarıyla irtibat kurarak, güncel bilgilerini takip etmek.
 • Bölüm mezunları için veri tabanı oluşturulması ve mezunlarla iletişimin sürdürülmesi.
 • Mezunlarımızdan Fakültelere Dikey Yapan öğrencilerimizin takibini yapmak
 • Her yıl yapılacak olan mezuniyet programını hazırlamak
 • Öğrencilerin mezuniyet programına katkılarını sağlamak.
 • İlçemiz ve Yüksekokulumuz arasında irtibat kurarak programı yürütmek.
 • Mezuniyet için gelen ailelere rehberlik yapmak.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

Bşk: Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR

Üye: Öğr.Gör. Şerife KUZGUN

Üye: Öğr.Gör. Cahit TURHAN

Üye:Öğr.Gör. Mustafa ŞUVA

Üye:Öğr.Gör. A.Halim ÖZKAN

Üye:Öğr.Gör. Yasin AKYILDIZ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Edip DURMAZ

Üye: Öğr.Gör. Bilge YÖNDEN

Üye: Öğr.Gör. Esra PEKİN

Üye: Öğr.Gör. Ersoy ENGİN

Üye:Öğr.Gör. Yaşar TUNA

Üye:Öğr.Gör. Rana YILMAZ

 • Yüksekokulumuz öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi organize etmek
 • Organize edilen sosyal sorumluluk projelerine öğrencilerin katılımını sağlamak, yönlendirmek
 • Organize edilen sosyal sorumluluk projelerini kamuoyuna duyurmak

Ulusal ve Uluslar arası Projeler Komisyonu

Bşk : Dr.Öğr.Üyesi İffet KESİMLİ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş. Çağatay ÇAPRAZ

Üye:Öğr.Gör. Cihan GÖKÇÖL

Üye. Öğr.Gör. Ayşe DURMAZ

 • Yüksekokulumuzun ulusal ve uluslar arası her türlü hibe projeleri ile bilimsel ve sanatsal projelere katılımını sağlamak,
 • Projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak,
 • Gerektiği durumlarda komisyon üyelerinin uluslar arası seyahat ederek projelerin gerçekleşmesinde aktif olarak görev almalarına olanak tanımak,
 • Komisyon dışında olup, etkinliklere katılmak isteyen öğretim elemanlarına destek olmak.
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarına proje yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından yürütülen ulusal ve uluslar arası kaynaklı projelerin sayısını ve niteliğini artırmak,
 • Yüksekokulumuz öğretim elemanlarını destekleyerek, bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini yükseltmek, bilimsel makalelere yapılan atıf sayısını artırmak,
 • Yöremizin gelişimine katkı sağlamaktır.

Farabi

Komisyonu

Başk.:Öğr.Gör. Mehtap AĞIRGAN

 

Üye: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş. Çağatay ÇAPRAZ

Üye:Öğr.Gör. Murat ÖZTÜRK

Üye: Öğr.Gör. Mustafa ŞUVA

Üye: Öğr.Gör.Dr. Berkay BARIŞ

Üye: Öğr.Gör. Hakan DUMAN

Üye: Öğr.Gör. Cahit TURHAN

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye: Öğr.Gör.Ferrah Nur DÜNDAR

Üye: Öğr.Gör.Mehmet ARABACI

Üye: Öğr.Gör.Onur BULUT

Üye: Öğr.Gör. Esra ÖNEM KOÇ

Üye: Öğr.Gör. Şerife KUZGUN

Üye: Öğr.Gör. Neşe YILMAZ

 • Farabi Programı süreci kapsamında koordinasyon yapmak.
 • Farabi Programı süreci kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

Mevlana Değişim Programı Komisyonu

Başk.: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş. Çağatay ÇAPRAZ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜLYÜZ

Üye: Öğr.Gör. Haydar KÖROĞLU

Üye: Öğr.Gör. Esra ÖNEM KOÇ

Üye: Öğr.Gör. Bahar ARABACI

Üye: Öğr.Gör. Mehmet ARABACI

Üye: Öğr.Gör. Rana YILMAZ

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye: Öğr.Gör. Füsun YAVUZER ASLAN

Üye: Öğr.Gör. Eren GÖRGÜLÜ

Üye: Öğr.Gör. Abdül Halim ÖZKAN

Üye: Öğr.Gör. Yasin AKYILDIZ

Üye: Öğr.Gör. Şerife KUZGUN

 • Mevlana değişim programı kapsamında koordinasyon yapmak.
 • Mevlana değişim programı kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

Bologna Komisyonu

Başk.:Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR (Birim Koord.)

Üye: Öğr.Gör. Erkan BİLGE (Birim Koord. Yard.)

Üye: Öğr.Gör. Erkan ÖZDOĞAN

Üye: Öğr.Gör. Cahit TURHAN

Üye: Öğr.Gör. Hakan DUMAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜLYÜZ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş.Çağatay ÇAPRAZ

Üye: Öğr.Gör. Mehtap AĞIRGAN

Üye: Öğr.Gör.Dr. Berkay BARIŞ

Üye: Öğr.Gör. Zafer ÜNAL

Üye: Öğr.Gör. Onur BULUT

Üye: Öğr.Gör. Cihan GÖKÇÖL

Üye: Öğr.Gör. Esra ÖNEM KOÇ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÇALIŞKAN

Üye: Öğr.Gör. Şerife KUZGUN

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye: Öğr.Gör. Özcan EKEN

Üye: Öğr.Gör. Yasin AKYILDIZ

Üye:Öğr.Gör. Neşe YILMAZ

Üye:Öğr.Gör. A. Halim ÖZKAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi İffet KESİMLİ

Üye:Öğr.Gör. Mehmet ARABACI

 • Bologna süreci kapsamında koordinasyon yapmak.
 • Bologna süreci kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

Erasmus Programı

Komisyonu

Bşk.: Dr.Öğr.Üyesi İffet KESİMLİ

Üye:Öğr.Gör. Erkan BİLGE

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye:Öğr.Gör. Cihan GÖKÇÖL

Üye:Öğr.Gör. Cahit TURHAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Ümit GÜLYÜZ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi H.Ş.Çağatay ÇAPRAZ

Üye:Öğr.Gör.Dr. Berkay BARIŞ

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÇALIŞKAN

Üye: Öğr.Gör. Ayşe DURMAZ

Üye: Öğr.Gör. Füsun YAVUZER ASLAN

Üye:Öğr.Gör. Neşe YILMAZ

 • Erasmus programı kapsamında koordinasyon yapmak.
 • Erasmus programı kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

Kalite Alt Komisyonu

 

Bşk:Öğr.Gör. Özcan EKEN

Üye: Öğr.Gör. Onur BULUT

Üye:Öğr.Gör.Dr. Berkay BARIŞ

Üye: Öğr.Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA

Üye:Öğr.Gör. A. Halim ÖZKAN

 

 • Üniversitemiz Senatosu tarafından oluşturulan Üniversite Kalite Komisyonuna destek olmak
komisyon

Facebook Twitter Google Plus

STAJ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
16/10/2019     217 Okunma
GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMLARI
11/10/2019     864 Okunma
EKİM AYI STAJ BAŞVURULARI
07/10/2019     219 Okunma
ERASMUS+ YABANCI DİL YAZILI SINAVI BAŞVURUSU
04/10/2019     169 Okunma
BAZI DERSLERİN SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI
03/10/2019     274 Okunma
MAZERETLİ DERS KAYITLARI BAŞVURU SONUÇLARI
26/09/2019     407 Okunma
EK KONTENJANDAN KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ
23/09/2019     801 Okunma
2019 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI
20/09/2019     641 Okunma
KAYIT DONDURMA BAŞVURULARI
19/09/2019     426 Okunma
MAZERETLİ DERS KAYITLARI
17/09/2019     724 Okunma
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
17/09/2019     5624 Okunma
YEMEK FİŞİ DUYURUSU
17/09/2019     418 Okunma
2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ
11/09/2019     3767 Okunma
EK SINAV TAKVİMİ
11/09/2019     665 Okunma
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
10/09/2019     1776 Okunma
3+1 İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI BAŞVURU SONUÇLARI
05/09/2019     446 Okunma
2019-YKS ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ
03/09/2019     15630 Okunma
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 3+1 İŞ YERİ UYGULAMASI HAKKINDA
02/09/2019     924 Okunma
TESYEV BURS BAŞVURULARI
27/08/2019     465 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.