Bilgeliğe Yolculuk
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Site HaritasıRSS

Bazı Derslerin Sınav Ve Başarı Değerlendirme Esasları

10/11/2015 16:56:41 - 21/01/2016 16:56:41 - 2456 Takip

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Yüksekokulumuzda açılan aşağıda belirtilen derslerin öğretim elemanları tarafından sınav ve başarı değerlendirme esasları belirtilmiş olup bu dersler dışında kalan diğer tüm derslerin sınav ve başarı değerlendirmesinde ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %60’ının toplamı alınarak Bağıl Değerlendirme Sistemi  uygulanması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

NOT: Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu tarafından Organik Kimya I Dersi başarı notu oranları güncellenmiştir.

KMP13201 ORGANİK KİMYA I  Ara Sınav % 30, Laboratuvar %10, Final Sınavı % 60

başarı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.