Bilgeliğe Yolculuk
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Site HaritasıRSS

Bazı Derslerin Sınav Ve Başarı Değerlendirme Esasları

06/04/2016 11:05:30 - 06/04/2016 11:05:30 - 1485 Takip

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksekokulumuzda açılan aşağıda belirtilen derslerin öğretim elemanları tarafından sınav ve başarı değerlendirme esasları belirtilmiş olup bu dersler dışında kalan diğer tüm derslerin sınav ve başarı değerlendirmesinde ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %60’ının toplamı alınarak Bağıl Değerlendirme Sistemi  uygulanması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

Liste için Tıklayınız

bağıl

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.